Singapore-Airlines

Singapore Airlines สายการบินที่ดีที่สุดในโลก

July 13, 2016 Sophie Adams 0

สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SIA) มีชื่อเดิมว่า สายการบินมาลายาน (Malayan) เกิดจากการร่วมทุนระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลสิงคโปร์ ต่อมาเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชคืน แยกบริหารธุรกิจกัน จึงมีสายการบิน ชื่อ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ แต่ถึงอย่างไรการบินภายในประเทศสิงคโปร์นั้นยังเกินความจำเป็น สำหรับประเทศที่มีพื้นที่เล็ก ดังนั้นจึงพุ่งเป้าไปที่ สายการบินนานาชาติ โดยเน้นเรื่องเป็นผู้นำในด้านวัตกรรมต่างๆ เช่น เทคโนโลยี การบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ เป็นสายการบินแรกที่บริการเสิร์ฟอาหารอุ่นบนเครื่องบิน มาพร้อมกับระบบที่ให้ความบันเทิงส่วนตัว […]