New Jane Airways Airlines that people trust in Korat123

สายการบินนิวเจนแอร์เวย์ สายการบินที่ชาวโคราชไว้วางใจ

April 16, 2019 admin 0

ในช่วงเทศกาลคงมีหลายคนที่กลับต่างจังหวัด ซี่งแต่ละคนนั้นจะเลือกวิธีเดินทางที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็ขับรถส่วนตัวกลับเอง บางคนก็กลับรถทัวร์ บางคนก็กลับเครื่องบิน แต่หากว่าเป็นจังหวัดโคราชที่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องรถติดมากๆ เพราะเป็นเหมือนศูนย์กลางที่จะสามารถแยกไปจังหวัดอื่นๆ หรือภาคอื่นๆ ได้จึงทำให้โคราชมีรถเยอะกว่าถนนเส้นอื่น ถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดที่โคราชคงจะต้องใช้บริการจากรถทัวร์ประจำทาง แต่ตอนนี้โคราชได้พัฒนาแล้วเราทุกคนสามารถกลับทางเครื่องบินได้แล้วจ้า สำหรับสายการบินที่จะเข้ามาให้บริการแก่ชาวโคราชทั้งหลายนั้นมีชื่อสายการบินว่า NewGen Airways ถือว่าเป็นสายการบินคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงมากในตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่มีคุณภาพ สายการบินนี้เป็นสายการบินเช่าที่มีขึ้นมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งทางNewGen Airways มีเครื่องบินทั้งหมด 11 ลำ แต่ละลำได้รับการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว สาเหตุที่ทำให้สายการบินนี้นั้นเป็นสายการบินที่ชาวโคราชไว้วางใจมาจากการบริการ การใส่ใจที่เจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนมีให้กับลูกค้า […]