mh370

MH370 มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่จากไปอย่างที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม

May 29, 2017 Sophie Adams 0

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุแล้ว เชื่อว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะอาจเกิดความสูญเสียได้ทั้งน้อยและมาก หากโชคดีก็มีความเสียหายหรือบาดเจ็บเล็กน้อย แต่หากรุนแรงก็ก่อให้เกิดการเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล เครื่องบินตก ก็เป็นอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทุกครั้ง เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินได้ฟังข่าวเครื่องบินตกมาก็หลายครั้งจากหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์เครื่องบินตกที่โลกตะลึงเฝ้าจับตามองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือ เครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH370 ได้หายสาบสูญไปจากเส้นทางขาดการติดต่อจากสถานีอย่างน่าพิศวงเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.2014 เหตุการณ์ครั้งนี้ทั่วโลกต่างตื่นตะลึงต่างพากันยื่นมือเข้ามาช่วย โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีผู้โดยสารชาวจีนอยู่บนเครื่องบินลำนี้ถึง 154 ชีวิตจากทั้งหมด 239   นอกจากเกิดความพิศวงแล้วหลายประเทศยังเคลือบแคลงถึงความน่าสงสัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ ที่มาเลเซียกล่าวอ้างว่าอยู่ […]