หลักความปลอดภัยที่ควรรู้ในการใช้บริการสายการบิน

 

การเดินทางการท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้น เพราะการเดินทางในปัจจุบันนี้สามารถทำได้ง่ายทั้งทำให้ผู้คนนิยมเดินทางกันมากขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งวิธีการเดินทางที่ทั้งง่ายสะดวก  และเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือ การเดินทางโดยสารทางเครื่องบินนั่นเอง แต่แน่นอนว่าในการเดินทางของแต่ละสายการบินก็ย่อมจะต้องมีหลักการดูแลผู้โดยสารให้อยู่ในความปลอดภัยอยู่เสมอ และเพื่อให้การเดินทางของทุกท่านมีความสุข และปลอดภัย ท่านที่กำลังต้องการจะเดินทางก็ควรที่จะต้องรู้หลักความปลอดภัยที่ควรรู้ในการใช้บริการสายการบินairlinepic

อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีว่าในการเดินทางไปกับสายการบินต่าง ๆ ความปลอดภัยคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับหนึ่งเสมอ เพราะ อันตรายที่เกิดบนเครื่องบนนั่นหมายความว่าชีวิตทุกชีวิตที่อยู่บนเครื่องบินจะมีความเสี่ยง ซึ่งนั่นก็ไม่ดีแน่หากเกิดเหตุร้ายขึ้นมากับทุกคนที่เดินทางกันสายการบินดังนั้นในแต่ละสายการบินก็จึงมีมาตรการความปลอดภัยเพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยหลักเบื้องต้นที่ควรทราบก็มีดังต่อไปนี้

  • ห้ามสูบบุหรี่ภายในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นวัตถุที่ก่อให้เกิดควัน และประกายไฟนั่นจึงทำให้อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ตลอดไปจนสร้างกลิ่นรบกวนผู้อื่นได้อีกด้วย
  • ห้ามนำวัตถุอันตรายบนสายการบิน วัตถุที่ติดไฟง่าย หรือวัตถุที่เป็นส่วนประกอบในการทำระเบิด
  • การใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องมาจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างคลื่นสัญญาณรบกวนอันอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ จึงขอให้ผู้โดยสารงดใช้เครื่องมือเหล่านี้จนกว่าจะถึงที่หมาย แม้กระทั่งอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าสำรองของมือถือก็ห้ามนำขึ้นโดยเด็ดขาด
  • ควรเก็บสัมภาระไว้ในที่ที่ทางสายการบินจัดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อในกรณีฉุกเฉินสัมภาระของเราจะได้ไม่ขวางทางเข้าออกในการเคลื่อนที่เข้าออกของบุคคลหรือเจ้าหน้าที่นั่นเอง
  • ไม่ควรก่อความรำคาญหรือทำพฤติกรรมรุนแรงบนเครื่องบิน นอกจากจะไม่ส่งผลดีกับตัวเราแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อผู้อื่นอีกด้วย
  • ควรรัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นให้กับตนเองในขณะเดินทาง
  • ฟัง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สายการบินในขั้นตอนสาธิตก่อนเครื่องออกอย่างเคร่งครัด
  • เมื่อเครื่องออกแล้วไม่ควรลุกออกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็น เพราะอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
  • หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินควรมีสติอยู่เสมอ และรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
  • ไม่ควรเปลี่ยนไปนั่ง แม้ว่าตำแหน่งนั้น ๆ จะไม่มีคนนั่งก็ตามเพราะเนื่องจากอาจเกิดเหตุขัดข้องที่ไม่ตรงตามที่กัปตันได้คำนวณไว้ก่อนขึ้นเครื่อง