สายการบินคืออะไร มีแบบไหนบ้าง

What kind of airline is there? picc

 

เครื่องบิน เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนยุคนี้ เนื่องจากมันสะดวก สบาย รวดเร็ว ประหยัดเวลามากกว่า รวมถึงสามารถเดินทางไปได้ไกลกว่า (กรณีบินไปต่างประเทศ) เวลาเราจะขึ้นบินก็ต้องไปใช้บริการกับบริษัทที่ให้บริการด้านการบินขนส่งสิ่งของ และขนส่งผู้โดยสาร เรียกพวกเค้าว่า สายการบิน เราอาจจะเคยได้ยินชื่อสายการบินโน่นนั่นนี่มามากมาย แต่สายการบินจริงๆแล้วมีแบบไหนบ้าง

สายการบินมีแบบไหนบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

What kind of airline is there?

แม้จะเห็นว่าเราบินด้วยเครื่องบินเหมือนกัน แต่ความจริงแล้ว สายการบินที่เราเห็นนั้นมีบริการแตกต่างกัน บางสายการบินเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเลยด้วยซ้ำ ปัจจุบันสายการบินแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ หนึ่งสายการบินระดับพรีเมี่ยม (บางคนเรียกว่าสายการบินแบบฟลูเซอร์วิส) จะเป็นสายการบินที่เปิดให้บริการผู้โดยสารแบบครบวงจรตามมาตรฐานสากลโลก ซึ่งแต่ละลำก็จะมีการบริการตั้งแต่ที่นั่งชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นที่หนึ่ง มีบริการอาหาร เครื่องดื่มบนเครื่องแตกต่างกันไปตามระดับราคา มาตรฐานการบริการของสายการบิน ตัวอย่างสายการบินกลุ่มนี้ การบินไทย, การบินไทยสมายล์, แอร์ฟรานซ์, สิงคโปร์แอร์ไลน์, เดลตาแอร์ไลน์เป็นต้น ส่วนใหญ่สายการบินประจำชาติของแต่ละชาติจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้ว

สองสายการบินต้นทุนต่ำ หรือ ที่เราเรียกกันว่า โลว์คอส แอร์ไลน์ สายการบินกลุ่มนี้จะมีจุดเด่นเรื่องราคาถูกกว่าสายการบินกลุ่มแรก แต่การบริการจะไม่ครอบคลุมทำให้ผู้โดยสารอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับบริการบางอย่าง (อาหาร เครื่องดื่ม น้ำเปล่า เป็นต้น) หรือ บางกรณีอาจจะต้องจองตั๋วล่วงหน้านานมากเพื่อจะสำรองที่นั่งเดินทาง(โดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศ) ตัวอย่างกลุ่มนี้ ไทยแอร์เอเชีย, ไทเกอร์แอร์เวย์, นกแอร์, ไทยไลอ้อนแอร์

สาม สายการบินในภูมิภาค สายการบินแบบนี้จะเป็นการบินระยะสั้น และไม่สูงมากนัก เป็นการบินในภูมิภาคตัวเองไม่ได้เดินทางไกล(ตามสมรรถภาพของเครื่องบิน) ตัวอย่างเช่น กานต์แอร์, ไทยรีเจียนัลแอร์ไลน์ เป็นต้น และสี่สายการบินแบบเช่าเหมาลำ สายการบินที่ให้บริการพิเศษซึ่งจะเป็นการเดินทางแบบไม่จำ คล้ายกับเราเหมารถไปเที่ยวนั่นแหละแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องบิน กลุ่มนี้จะใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเป็นหลัก อย่างเช่น บิซิเนสแอร์

สายการบินขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ คือ

สายการบินกลุ่มแรกจะเป็นการบินเชิงพาณิชย์ เน้นการขนส่งคนเป็นหลักในการทำงาน แต่ก็จะมีสายการบินอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเป้าหมายแตกต่างกันออกไป นั่นคือ สายการบินขนส่งสินค้า กลุ่มนี้จะเน้นส่งสินค้าทางอากาศเพื่อให้สินค้าเดินทางไปหาจุดหมายได้เร็วที่สุด บนเครื่องจะมีทั้งตู้คอนเทนเนอร์, ตู้แช่แข็ง, ตู้ทึบ เพื่อบรรทุกสินค้าตามความต้องการ และประเภทของสินค้า ตัวอย่างสายการบินกลุ่มนี้เช่น เฟดเอ๊กซ์, ดีเอชแอล, ไทยแอร์เวย์ คาร์โก เป็นต้น เห็นไหมว่าสายการบินที่เราเห็นนั้นจริงๆมีรายละเอียดอีกเยอะเลย