การศึกษาสภาพอากาศ

 

สภาพอากาศมีส่วนสำคัญในการเดินทางดดยเครื่องบินเป็นอย่างมาก เพราะ อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีด ก็เกิดขึ้นกับสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

8421shutterstock_110793839 get-extra-points-this-nye-by-flying-british-airways pt_6494-10-1